Privaatsustingimused

Kehtivad alates 25.05.2018

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Kosk Disain OÜ (edaspidi Kosk Disain) veebilehel https://koskdisain.ee (edaspidi veebileht).

Kui mingil põhjusel tunnete, et Kosk Disain on Teile liiga teinud, siis andke sellest meile kohe teada ja anname endast kõik, et olukord parandada.

Sisukord

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Kosk Disainile omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, teenuste tellimine või Kosk Disainiga e-posti teel ühenduse võtmine.

Teenused on kõik Kosk Disaini poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ning teenused.

Isikuandmete töötlemine

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Kosk Disain kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 • kasutaja e-posti aadress – kasutaja poolt e-raamatu tellimisel või e-kirja saatmisel;
 • kasutaja nimi ja e-posti aadress – kasutaja poolt infopäringu tegemisel;
 • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil.

Isikuandmete kasutamine

Kosk Disain kasutab isikuandmeid:

 • kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
 • kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks, kuid seda vaid kasutaja eelneval nõusolekul.

Kosk Disain kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kolmas isik on Kosk Disaini lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Kosk Disain kasutajale teenuseid.

Kosk Disain kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • e-kirjade edastamise ja haldamise süsteemi;
 • veebilehe majutust;
 • veebilehe kasutusstatistika analüüsi;
 • sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi.

Lisaks eelnevas punktis nimetatud kolmandatele isikutele, edastab Kosk Disain kasutaja isikuandmeid koostööpartnerile. Seda vaid ulatuses, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks.

Lingid teistele lehtedele ja manustatud sisu (embedded content)

Osadel lehtedel, näiteks blogis, on viited teistele kodulehtedele või sisaldavad manustatud sisu. Manustatud sisu tarbimisel tehnilises mõttes külastate teist kodulehte, kus kehtivad selle kodulehe tingimused.Need lehed võivad teie kohta koguda andmeid, asendada küpsiseid või edastada teie andmeid kolmandatadele osapooltele.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Kosk Disain säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks postiloendis olevat e-posti aadressi seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

Kosk Disain rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel ka kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata aadressile info@koskdisain.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Kui kasutaja kuulub Kosk Disain postiloendisse, on tal võimalik kustutada end postiloendist ja loobuda edasistest kirjadest kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Küpsised

Kosk Disaini veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Kasutades Kosk Disaini veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient veebilehte kasutab, et kliendi jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

 1. Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
 2. Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks:

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Kosk Disain Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alamlehtede, külastusaja ja muu statistika kohta.

Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, paigalda oma seadmesse Google Analyticsi blokeeriv rakendus: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

Järgnevate linkide kaudu leiab rohkem informatsiooni Facebooki reklaamide ja Facebook Pixeli kohta.

Privaatsustingimuste muutmine

Kosk Disain jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Autoriõigus

Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Kosk Disain. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult Kosk Disaini loal.

Igale koopiale peab olema lisatud siinsele veebilehele viitav link.


Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@koskdisain.ee.